Certifikáty a ocenenia


Čestné uznanie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čestné uznanie udelené firme ANEX od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za zásluhy a rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania pri príležitosti 20.teho výročia založenia firmy ANEX (rok založenia 1991)

Certifikát NATURPACK

Certifikát podľa §30 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch výrobcovi obalov ANEX Slovakia, s.r.o. - výrobca obalov zabezpečuje postredníctvom systému NATURPACK plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!